สาระน่ารู้

การจัดส่งสินค้า

มีเดียช้อปปิ้งจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการขนส่งเอกชน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยระยะเวลาในการจัดส่งนั้นจะแบ่งเป็น

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 1-3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัดประมาณ 3 -7 วันทำการ

หมายเหตุ:

  • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเวลาประมาณการ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทันทีหลังจากที่ได้รับและตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
  • ค่าบริการจัดส่งได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจัดส่งแล้ว
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งให้ทำการจัดส่ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆใน www.mediashopping.co.th โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น